Statystyki


Title Author View Count
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE Arkadiusz Bąk 20868
DANE KONTAKTOWE Arkadiusz Bąk 19943
STRUKTURA DPS Arkadiusz Bąk 18881
ZASADY PRZYJĘCIA DO DPS Arkadiusz Bąk 17327
STANDARYZACJA Arkadiusz Bąk 17147
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Arkadiusz Bąk 14130
Wykaz telefonów Arkadiusz Bąk 10430
OGŁOSZENIA O NABORZE Emilia Łaniewska 8794
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW Arkadiusz Bąk 7602
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DPS Arkadiusz Bąk 3872
OGŁOSZENIA Arkadiusz Bąk 3860
WOLNE MIEJSCA - KOSZT UTRZYMANIA Arkadiusz Bąk 1185
Informacja dla słabosłyszących Administrator 303
Polityka prywatności Administrator 295
Plan zamówień publicznych Arkadiusz Bąk 13