Statystyki


Title Author View Count
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE Arkadiusz Bąk 20891
DANE KONTAKTOWE Arkadiusz Bąk 20177
STRUKTURA DPS Arkadiusz Bąk 18927
ZASADY PRZYJĘCIA DO DPS Arkadiusz Bąk 17341
STANDARYZACJA Arkadiusz Bąk 17170
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Arkadiusz Bąk 14322
Wykaz telefonów Arkadiusz Bąk 10434
OGŁOSZENIA O NABORZE Emilia Łaniewska 8825
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW Arkadiusz Bąk 7614
OGŁOSZENIA Arkadiusz Bąk 3982
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DPS Arkadiusz Bąk 3900
WOLNE MIEJSCA - KOSZT UTRZYMANIA Arkadiusz Bąk 1223
Informacja dla słabosłyszących Administrator 305
Polityka prywatności Administrator 300
Plan zamówień publicznych Arkadiusz Bąk 25