Statystyki


Title Author View Count
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE Arkadiusz Bąk 20901
DANE KONTAKTOWE Arkadiusz Bąk 20342
STRUKTURA DPS Arkadiusz Bąk 18959
ZASADY PRZYJĘCIA DO DPS Arkadiusz Bąk 17355
STANDARYZACJA Arkadiusz Bąk 17181
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Arkadiusz Bąk 14436
Wykaz telefonów Arkadiusz Bąk 10436
OGŁOSZENIA O NABORZE Emilia Łaniewska 8857
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW Arkadiusz Bąk 7621
OGŁOSZENIA Arkadiusz Bąk 4061
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DPS Arkadiusz Bąk 3915
WOLNE MIEJSCA - KOSZT UTRZYMANIA Arkadiusz Bąk 1239
Informacja dla słabosłyszących Administrator 306
Polityka prywatności Administrator 304
Plan zamówień publicznych Arkadiusz Bąk 29