Statystyki


Tytuł Autor Ilość
STATUT DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SKRZYNNIE Paweł Sztoch 20909
DANE KONTAKTOWE Arkadiusz Bąk 20567
STRUKTURA DPS Emilia Łaniewska 18976
ZASADY PRZYJĘCIA DO DPS Arkadiusz Bąk 17365
STANDARYZACJA Arkadiusz Bąk 17187
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Arkadiusz Bąk 14574
Wykaz telefonów Arkadiusz Bąk 10436
OGŁOSZENIA O NABORZE Emilia Łaniewska 8874
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW Arkadiusz Bąk 7622
OGŁOSZENIA Arkadiusz Bąk 4101
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DPS Arkadiusz Bąk 3928
WOLNE MIEJSCA - KOSZT UTRZYMANIA Arkadiusz Bąk 1248
Informacja dla słabosłyszących Administrator 306
Polityka prywatności Administrator 306
Plan zamówień publicznych Arkadiusz Bąk 32