ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


Odpowiedź na zapytanie do postępowania ZP.362.01.2020

23‑01‑2020 13:20:35

Odpowiedź na zapytanie dotyczące zaproszenia do złożenia oferty pn.

"Dostawa odzieży ochronnej i roboczej oraz obuwia roboczego

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie według pakietów"

 

Pełna treść pytania i odpowiedzi do pobrania:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie według pakietów.

21‑01‑2020 14:26:27

Zaproszenie do złożenia oferty

na dostawę odzieży roboczej i ochronnej oraz obuwia roboczego

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

według pakietów.

 

Pełna treść zaproszenia z załacznikami do pobrania:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Sprostowanie informacji o wyborze oferty.

13‑11‑2019 11:28:26

Sprostowanie informacji o wyborze oferty.

Dotyczy: Zakup i dostawa ekogroszku do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

na sezon grzewczy 2019/2020.

Pełna treść sprostowania do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

12‑11‑2019 12:13:11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy: Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Zakup i dostawa ekogroszku do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie na sezon grzewczy 2019/2020.

 Pełna treść informacji do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert.

04‑11‑2019 14:49:23

Informacja z otwarcia ofert.

Zakup i dostawa ekogroszku do Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

na sezon grzewczy 2019/2020 r.

Informacja do pobrania w załączniku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zakup i dostawa ekogroszku do Domu Pomocy społecznej w Skrzynnie na sezon grzewczy 2019/2020”

25‑10‑2019 12:05:41

Ogłoszenie o zamówieniu i SIWZ na dostawę ekogroszku do pobrania.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Odpowiedź na wniosek z dnia 28.02.2019 r. oraz zmiana wzoru umowy.

01‑03‑2019 09:10:26

Odpowiedź na wniosek z dnia 28.02.2019 roku oraz zmiana wzoru umowy

w postępowaniu na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

 

Odpowiedź do pobrania w załączniku:

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty.

22‑02‑2019 14:24:00

Zaproszenie do złożenia oferty

w postępowaniu na świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy

dla Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wyjaśnienia do SIWZ w przetargu nieograniczonym na sprzedaż i dostawę produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

11‑05‑2012 12:32:39

Skrzynno, dn. 11.05.2012 r.


Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Skrzynno 13

98-311 Ostrówek

woj. łódzkie


Do wszystkich Oferentów

(Potencjalnych Wykonawców)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.361.2.2012w trybie przetargu nieograniczonegona "Sprzedaż i dostawę produktów farmaceutycznych dla mieszkańcówDomu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"


Wyjaśnienie treści SIWZ

 Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielił poniższej odpowiedzi.


Pytanie do przedmiotu zamówienia:

1. W załączniku numer 1 do SIWZ zamawiający żąda podania ceny z wyszczególnieniem kwoty VAT (punkt 13.2 SIWZ). W podanym załączniku nie przewidziano miejsca na wpisanie kwoty VAT.

Odp. Każdy z Oferentów mógłby w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, w miejscu, gdzie wpisywana jest cena rozbudować w sposób oczekiwany przez Zamawiającego wpis dotyczący ceny i podać kwoty VAT.

Zamawiający mając jednak na uwadze czytelność Formularza ofertowego
w związku z brakiem w nim wyodrębnionego miejsca na podatek VAT publikuje zmieniony Formularz ofertowy.

2. Jak prawidłowo według Zamawiającego winien być wypełniony załącznik numer 7 do SIWZ w przypadku, gdy podmiot ubiega się o zamówienie samodzielnie?

Odp. Zamawiający informuje, iż Załącznik nr 7 do SIWZ powinien zostać uzupełniony zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie 10.5 SIWZ, tj.: "W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy".

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Treść zmienionego Formularza ofertowego w załączniku:Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na "Świadczenie usług prowadzenia kuchni i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie"

05‑01‑2012 10:20:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Arkadiusz Bąk
email: sekretariat@dpsskrzynno.pl tel.:43 841 50 60 fax: 43 841 50 60
, w dniu:  28‑01‑2010 19:39:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Arkadiusz Bąk
email: sekretariat@dpsskrzynno.pl tel.:43 841 50 60 fax: 43 841 50 60
, w dniu:  28‑01‑2010 19:39:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2020 13:25:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie